et en de

Mida efektiivsemalt töötab firma ja sõidukid, seda suurem on vajadus täpse reaalajas juhtide tööaja ülevaate järele. Digitaalse sõidumeeriku (digitahho) puhul suudame pakkuda nii reaalajas hetkel roolis oleva juhi andmete edastamist, digitaalse sõidumeeriku andmefailide kaugelt arvutisse laadimist, kui juhi sõiduajaga seonduvate ajalimiitide ennustamist.

  • Juhi tööaja ajalugu: digitaalse sõidumeeriku DDD faili kauglaadimine arvutisse
    Saame pakkuda digitaalse sõidumeeriku failide allalaadimist kasutases selleks GSM modemit, eritarkvara ja firmakaarti. Alla laadimisest jääb jälg ka VDO'sse, seega saab politsei kontrollida, et firma on failid alla laadinud. Saadud faile on võimalik analüüsida ja talletada firma kohalikus arvutis.
  • Juhi tööaja hetkeinfo: digitaalse sõidumeeriku info reaalajas
    Tracekeeperi jälgimisteenus võimaldab reaalajas näidata sõiduki digitaalse sõidumeeriku mõlema juhikaardi staatust, juhi kaardi numbrit või nime, tööajaga seotud hoiatus- ja rikkumisteateid, odomeetri näitu ning sama süsteemi abil on võimalik saada ka auto "ajust" CAN-BUS teateid.
  • Juhi tööaja tulevik: tööaja ajalimiitide ennustamine
    Tänu reaalajas saadavale infole on võimalik ennustada juhi tööaja lõppu ja ennetavalt reageerida tekkivatele probleemidele.

Lahendus nõuab minimaalselt DTCO digitaalset sõidumeerikut tarkvara versiooniga alates 13.81 koos aktiveeritud kauglugemise funktsiooniga. Täpsemalt saate selle funktsiooni kohta küsida kas volitatud VDO esindajalt või meie käest, samuti saab DTCO versiooni kontrollida ka sõidumeeriku tehniliste andmete väljatrüki abil.