et en de

Vedukauto koos vahetatava poolhaagisega on tänapäeva maanteetranspordis kõige enam kasutatav transpordivahend. Vahetatav poolhaagis võimaldab oluliselt vähendada vedukauto seisuaega. Poolhaagiseid ja nendele laaditud kaupu ja konteinereid saab transportida ka rongide ja laevadega, toimetades need pärast vedukautoga saajani.

Mida enam haagiseid vahetatakse, seda olulisem on igapäevases töös nende asukoha teadmine igal ajahetkel, ka siis kui nad pole vedukautoga ühendatud. Loomulikult võib haagistele paigaldada ka eraldi asukoha määramise süsteemi, kuid sellega kaasnevad aga lisakulud seadmetele ja andmete edastamisele. Samas on võimalik identifitseerida haagis ja tema asukoht vaid vedukauto asukoha määramise süsteemi kasutades.
Süsteemi eelised
  • Ei nõua juhilt ühtegi lisategevust
  • Auto ja haagise peale kasutatakse vaid ühte GPS/GSM moodulit
  • Kasutatakse haagise ja auto elektrisüsteemi - ei lisata ühtegi lisajuhet
  • Info haagise kohta liigub juhtmeid pidi, mis garanteerib andmete korrektse edastamise
  • Komponendid on loodud rasketesse tingimustes töötamiseks ja on hooldusvabad